Jdi na obsah Jdi na menu

Štěňata - kupní smlouva

new-logo.jpg

KUPNÍ SMLOUVA

 

Prodávající:

Adresa: Monika Malichová

             Žďár 41

            Jesenice 270 33

Tel.: 728 036 250

E-mail: MonikaMichlova@seznam.cz

www.beauty-from-village.estranky.cz

               Kupující:

Adresa:                                               

                                                            

                                                            

Tel.:                                                     

E-mail:                                                 

 

Předmět smlouvy

Prodávající a kupující se dohodli na prodeji/koupi jednoho štěněte plemene Český strakatý pes.

Jméno zvířete vč.chov.stanice:                                      Vrh:     Pohlaví:      Č.čipu:           Druh srsti,barva:           

Rodiče – jméno: Otec:.........................

                         Matka: Brilanta Pharlap

 

Cena a způsob platby:

Oboustanně dohodnutá cena za štěně je                 ,-Kč

Záloha v hotovosti             ,-Kč byla zaplacena dne:

Doplatek ceny bude uhrazen v hotovosti při předání a převzetí štěněte.Při nepřevzetí štěněte kupujícím nevratná záloha propadá ve prospěch prodávajícího k uhrazení nákladů tímto vzniklých.

 

Ostatní údaje:

  1. Průkaz původu psa bude prodávajícím poslán kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy bezprostředně po vystavení plemennou knihou.

  2. Očkovací pas, ve kterém je vyznačeno odčervování a očkování štěněte, se vydává kupujícímu při převzetí štěněte.

  3. Kupující prohlašuje, že si psa důkladně prohlédl, byl seznámen s jeho zdravotním stavem a dalšími údaji týkajících se tohoto psa. Za škody vzniklé následkem špatného držení, špatné výchovy a výživy prodávající neručí.

  4. Prodávající nepřijímá záruku zato, zda štěně, které je předmětem této kupní smlovy bude později uznáno za chovné.

  5. Prodávající si vyhrazuje předkupní právo pro případ prodeje zvířete kupujícím třetí osobě.

  6. Kupující tímto prohlašuje, že není členem žádné organizace, jejíž zájmy jsou protichůdné zájmům FCI a nevykonává obchod se psy a nepoužívá ani neodchovává psy pro výzkumné účely.Kupující se zavazuje, že bude dodržovat platné zákony týkající se chovu a držení zvířat, zejména zákon č. 246/1992 Sb. O ochraně zvířat proti týrání.

  7. Doplňky a změny této kupní smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran.

  8. Předáno je výše uvedené štěně, které je zdravé, v dobré výživové i zdravotní kondici, bez jakýkoliv příznaků onemocnění. Chovatel (prodávající) neodpovídá za onemocnění které se projeví od 4 dne od odběru.

  9. Kupující prohlašuje, že se nebude podílet na produkci štěňat českého strakatého psa bez PP.

  10. Prodávající a kupující prohlašují, že podpisem této smlouvy vyjadřují svou svobodnou a vážnou vůli a že jsou jim všechna ustanovení této smlouvy jasná a srozumitelná. Platnost smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

Ve Žďáru dne:                             

Podpis prodávajícího:            Podpis kupujícího:              

 

11.jpg